Projecten

 

Tjeerd Willem Droogers
grafisch ontwerpen bno

Tjeerd Willem Droogers

bno

grafisch ontwerpen

Rubia Tinctorum, oftewel
Meekrap, werd tot ongeveer
1870 verbouwd in Zeeland.
De dikke wortelstokken en
dunne vezelige bijwortels,
de tengels, bevatten rode
kleurstof. Deze kleurstof kwam vrij na het drogen en zeven van
de wortels. Dit proces vond
plaats in de meestoof onder
leiding van de drooger.
De rode kleurstof vond
onder andere toepassing in
de verffabricage, de
medicijnindustrie en het
huishouden.

Contact

 

 

Kunstvereniging Diepenheim
Tjeerd Willem Droogers grafisch ontwerpen Home